yükleniyor

IV. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu Göç ve Mülteciler

İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır

(Hadis-i Şerif)

İnsanlık var olduğundan beri göç mevcuttur. Doğal afetler, savaşlar, ekonomik nedenler, sosyal ve siyasal etkenler insanoğlunun tarih boyunca göç etmesine sebep olmuştur.

Göç, vatanından kopmak yerinden yurdundan olmaktır. Muhtaç olmak, mahrum kalmaktır.

19 uncu yüzyılda milyonlarca insan göç etmiştir. 1 inci ve 2 nci Dünya Savaşı’nda yaşanan siyasi kargaşa ve savaşlar nedeniyle, sadece Avrupa’da beş milyon insan yerinden olmuştur. Milletler Cemiyeti’nin kurulmasıyla birlikte, mülteciler sorununa uluslararası bir çözüm getirme ihtiyacı doğmuştur. 2 nci Dünya Savaşı’ndan sonra Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Örgütü doğmuştur. 1950 yılında BM Mülteciler Yüksek Komiserliği kurulmuş ve mültecilerin statüleri ile ilgili hukuk oluşmaya başlamıştır.

Ancak son yıllarda yaşanan göç sorunları karşısında, özellikle gelişmiş ülkeler ciddi hiçbir çaba göstermemişlerdir. Bunun en somut örneği Suriye’dir. Suriye’de 600.000 insan hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan yaralanmış, 13.500.000 kişi yardıma muhtaç hale gelmiş, 5 milyondan fazla insan ülkesini terk etmiş, başka ülkelere sığınmıştır.

Akdeniz ve Ege Denizi’nde mültecilerin botları batıyor, insanlar feryat ediyor, çığlık atıyor, boğuluyor, cesetler sahillere vuruyor. Bunun hesabını insanlık vermeyecek mi? Akdeniz ve Ege Denizi’nde boğulan sadece mülteciler değil, insanı insan yapan değerler, insanlığın onuru, haysiyetidir. Boğularak ölen insanlıktır.

Merhametini, şefkatini, sevgisini, insanlığını yitirmiş bir dünya sistemi insanlığın hiçbir derdine derman olamaz.

Türkiye BM’ye kayıtlı mültecilerden yarısından fazlasını topraklarında barındırıyor. 3 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapıyor, yediriyor, içiriyor, giydiriyor, iş veriyor, hastalanınca doktor veriyor tedavi ettiriyor. 500.000 Suriyeli çocuğa okul temin ediyor.

Türkiye “İnsan İnsanın Dostudur.” düsturuyla baştan beri Suriyeli mültecilere açık kapı politikası izlemekte ve hiçbir ayırım yapmaksızın tümüne kucak açmaktadır. Türkiye bu insanlara 25 milyar dolardan fazla para harcamıştır.

Kısacası Türkiye insanlığın onurunu temsil ediyor, haysiyetini koruyor. Türkiye bunları yaparken ne BM’den ne de AB’den ciddi sayılacak hiçbir destek ya da yardımı görmüyor.

Dünyada mülteciler konusunda bu kadar yanlışlıklar olurken, ırkçılık tehlikeli bir şekilde artarken, insan hakları çiğnenirken, insanlar ölürken, biz ombudsmanların omuzlarındaki yük çok fazladır. Biz ombudsmanlar çok daha aktif olmalıyız. İnsanın onuru için, vicdanı için, hakları için ve hayatı için elbette sorumluluklarımız vardır. Bu sorumluluklarımızı gücümüz nispetinde yerine getirmek, dünyadaki vicdan sahibi ve ahlak sahibi insanlara, insan hakları savunucularına, ombudsmanlara seslenmek ve Türkiye tarafından yapılan hizmetleri anlatmak amacıyla bu sempozyumu düzenliyoruz.

Sempozyum kapsamında;
  • “Ülkelerin Mülteci Politikaları”
  • “En Mağdur Mülteciler: Kadınlar ve Çocuklar”
  • “Göçe Bağlı Olarak Yabancı Düşmanlığı, Irkçılık ve İslamkarşıtlığı”
konuları tartışılacaktır.

Ayrıca, kapsamlı araştırmalar ve yerinde incelemeler neticesinde hazırlanan ve yakın bir zaman içerisinde kamuoyu ile paylaşılacak olan “Göç ve Mülteciler” konulu özel raporumuzda yer alan bulgular sempozyum katılımcılarının bilgisine sunulacaktır.

Ombudsmanlar olarak daha önce göç ve mülteciler konusunda Sırbistan’da yapılan bir toplantıda bir araya gelmiştik. Bu toplantının sonunda yayımlanan sonuç bildirgesini önemli bulduğumu bilmenizi isterim. Ayrıca, Nisan 2017’de Barselona’da yapılacak olan Ombudsmanlık Sempozyumun ana gündem maddelerinden biri de yine mülteciler olacaktır.

Gönlünde şefkat, merhamet, insan sevgisi olan herkesi bu çok önemli konularda görüşlerini, çalışmalarını ve çözüm önerilerini paylaşmaya çağırıyorum. Sizleri, böylesine anlamlı bir konuyu ele alacağımız Sempozyuma katılım sağlayarak değerli görüşlerinizi paylaşmaya davet ediyorum.

Bu sempozyumun düzenlenmesinde desteklerini daima yanımızda hissettiğimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN başta olmak üzere, katkılarını esirgemeyen tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Şeref MALKOÇ
Türkiye Ombudsmanı

Konuşmacılar


IV. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumunda aşağıdaki konuşmacılar yer alacaktır

Program


02.03.2017 Perşembe Grand Ankara Oteli

09:00 Kayıt

09:30 - 12:00 Açılış Konuşmaları

Sayın Şeref Malkoç

Kamu Denetçiliği Kurumu - Başdenetçi

Sayın Christian Berger

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve Büyükelçi

Forum: “Ombudsmanlık Kurumları - Deneyimler ve Sorunlar”

“Göç ve Mülteciler: Deneyimler ve Sorunlar”

12:00 - 13:15 Öğle Yemeği

13:15 Cumhurbaşkanlığı Külliyesine Hareket

Açılış Programı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi

14:30 - 17:00 Kamu Denetçiliği Kurumu Tanıtım Programı

Açılış Konuşmaları

Sayın Şeref Malkoç

Kamu Denetçiliği Kurumu - Başdenetçi

Sayın Binali Yıldırım

Başbakan

Sayın İsmail Kahraman

TBMM Başkanı

Sayın Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı

Aile Fotoğrafı

17:30 Otel için Hareket

19:00 TBMM Ziyareti ve Akşam Yemeği (Davetliler)

1. Oturum

Grand Ankara Otel

Göç ve Mülteci Politikaları

09:00 - 10:45

Sunuş Konuşması

Sayın Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı

Oturum Başkanı

Dr. Fuat Oktay

Başbakanlık Müsteşarı

Konuşmacılar

Sayın Tatyana Moskalkova

Rusya Ombudsmanı

Sayın Justice Naser Seraj

İran Ombudsmanı

Sayın Miloš Janković

Sırbistan Ombudsmanı

Dr. Mehmet Güllüoğlu

Kızılay Genel Müdürü

Konular

Göç ve Mülteci Politikalarında Ülke Ombudsmanlarının Önemi

En Fazla Göç Alan Ülke Olarak Türkiye’nin Mülteci Politikası

Farklı Ülkelerin Mülteci Politikaları ve Uygulamaları

10:45 - 11:00 Kahve Arası

Oturumda konuşma süreleri 15 dk. olarak planlanmaktadır.

2. Oturum

Grand Ankara Otel

En Mağdur Mülteciler: Kadınlar ve Çocuklar

11:00 - 12:45

Sunuş Konuşmacısı

Sayın Fatma Betül Sayan Kaya

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Oturum Başkanı

Sayın Balçiçek İlter

Gazeteci

Konuşmacılar

Sayın Jasminka Džumhur

Bosna-Hersek Ombudsmanı

Sayın Ixhet Memeti

Makedonya Ombudsmanı

Sayın Mihrimah Belma Satır

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı, İstanbul Milletvekili

Sayın Atilla Toros

Göç İdaresi Genel Müdürü

Konular

Mülteci Kadın ve Çocukların Korunmasında Ombudsmanın Rolü

Mülteci Kadın ve Çocukların Korunmasında Karşılaşılan Sorunlar

Mülteci Kadın ve Çocukların Korunmasında Ülke Uygulamaları

12:45 - 14:00 Öğle Yemeği

Oturumda konuşma süreleri 15 dk. olarak planlanmaktadır.

3. Oturum

Grand Ankara Otel

Göçe Bağlı Olarak Yabancı Düşmanlığı, Irkçılık ve İslamkarşıtlığı

14:00 - 15:45

Sunuş Konuşmacısı

Prof.Dr. Zühtü Arslan

Anayasa Mahkemesi Başkanı

Oturum Başkanı

Sayın İsmail Rüştü Cirit

Yargıtay Başkanı

Konuşmacılar

Sayın Lucia Franchini

İtalya Toskana Ombudsmanı

Prof.Dr. Amzulian Rifai

Endonezya Ombudsmanı

Doç.Dr. Murat Erdoğan

Hacettepe Üniversitesi

Prof.Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu

Hacettepe Üniversitesi

Konular

Mülteciler ve Dünyada Yükselen Ayrımcılık

Mültecilerin Yaşadığı Ayrımcılıklar

Müslüman Mülteciler ve İslamkarşıtlığı

15:50 - 16:00 Kahve Arası

Oturumda konuşma süreleri 15 dk. olarak planlanmaktadır.

Kapanış Konuşmaları

Grand Ankara Otel

16:00 - 17:00

Değerlendirme Konuşmaları

Ombudsman Değerlendirme Konuşması

Sayın Numan Kurtulmuş

Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı

Sonuç Bildirisi ve Kapanış Konuşması

Sayın Şeref Malkoç

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi

Program ile ilgili sorularınız için: (0312) 4652200-1800

Uluslararası Katılım


Dünyanın çeşitli ülkelerinden Ombudsmanlık Kurumları IV. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumunda...

Etkinlik Alanları


Galeri


Proje


IV. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen “Kamu Denetçiliği Kurumunun Kurulmasının Desteklenmesi Projesi” kapsamında düzenlenmektedir.

Amacı, Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşlarının performanslarını, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve özgürlüklerine saygı, şeffaflık ve hakkaniyet ile iyi yönetişim ilkeleri temel alınarak desteklemek ve geliştirmek olan Kamu Denetçiliği Kurumunun Kurulmasının Desteklenmesi Projesi’nin Teknik Yardım bileşeni 1 Şubat 2016 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Aralık 2017’ ye kadar devam edecek olan proje kapsamında ayrıca, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun bilinirliğini arttırmaya yönelik ulusal ve uluslararası geniş çaplı etkinlikler düzenlenecek, kurum tanıtımına yönelik materyaller hazırlanacak ve farkındalık düzeyini ölçmeye yönelik kamuoyu araştırmaları yapılacaktır.

TC Kamu Denetçiliği Kurumu

Adres

Kavaklıdere, Nevzat Tandoğan Cd. No:4
06680 Çankaya/Ankara

Ön Kayıt Formu


Sempozyuma katılım kontenjanı dolduğu için ön kayıtlarımız kapanmıştır.
Ön kayıtlar değerlendirilip katılımı onaylanan kişilere belirtmiş olduğu e-posta adresinden ulaşılacaktır.
Sempozyuma gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkür ederiz.